Питома вага це: Питома вага — Вікіпедія

alexxlab | 13.04.2018 | 0 | Разное

Содержание

Питома вага — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Питома вага — величина, що чисельно дорівнює вазі тіла в одиниці об'єму:

γ = G/V.

або:

γ = F G V = m ⋅ g V = ρ ⋅ g {\displaystyle \gamma ={\frac {F_{\mathrm {G} }}{V}}={\frac {m\cdot g}{V}}=\rho \cdot g}

У Міжнародній системі одиниць питому вагу вимірюють у Н/м3.

Питома вага гірських порід[ред. | ред. код]

Питома вага гірських порід залежить від питомої ваги породотвірних, акцесорних та рудних мінералів та їх відсоткового співвідношення. Для гірських порід питома вага, як правило, знаходиться в межах 2,0-3,5, а при збагаченні їх рудними мінералами — до 5. Питома вага мінералів знаходиться в межах 0,9-23, головних породотвірних мінералів — 2-3,4. Непостійність хімічного складу ряду мінералів спричиняє коливання їх питомої ваги на ±5 % (іноді — до 10 %).

 • 1) Відношення власної ваги G деякого об'єму V рідини до цього об'єму, Н/м3: γ = G/V. Питома вага неоднорідної рідини в точці простору, зайнятого рідиною, виражається як границя названого відношення, написаного для елементарних величин ∆G і ∆V при прямуванні елементарного об'єму до нуля (при стягуванні цього об'єму в точку).
 • 2) Добуток густини тіла ρ на прискорення вільного падіння g, γ = ρ•g. Величину γ іноді називають «об'ємною вагою», при цьому термін «об'ємний» використовують в іншому розумінні, як загальноприйнято.

Питома вага рідини відносна[ред. | ред. код]

ПИТОМА ВАГА РІДИНИ ВІДНОСНА — безрозмірна величина, що дорівнює відношенню питомої ваги рідини до питомої ваги дистильованої води, взятої при температурі +4°С.

Wikizero - Питома вага

Питома вага — величина, що чисельно дорівнює вазі тіла в одиниці об'єму:

γ = G/V.

або:

γ = F G V = m ⋅ g V = ρ ⋅ g {\displaystyle \gamma ={\frac {F_{\mathrm {G} }}{V}}={\frac {m\cdot g}{V}}=\rho \cdot g}

У Міжнародній системі одиниць питому вагу вимірюють у Н/м3.

Питома вага гірських порід[ред. | ред. код]

Питома вага гірських порід залежить від питомої ваги породотвірних, акцесорних та рудних мінералів та їх відсоткового співвідношення. Для гірських порід питома вага, як правило, знаходиться в межах 2,0-3,5, а при збагаченні їх рудними мінералами — до 5. Питома вага мінералів знаходиться в межах 0,9-23, головних породотвірних мінералів — 2-3,4. Непостійність хімічного складу ряду мінералів спричиняє коливання їх питомої ваги на ±5 % (іноді — до 10 %).

 • 1) Відношення власної ваги G деякого об'єму V рідини до цього об'єму, Н/м3: γ = G/V. Питома вага неоднорідної рідини в точці простору, зайнятого рідиною, виражається як границя названого відношення, написаного для елементарних величин ∆G і ∆V при прямуванні елементарного об'єму до нуля (при стягуванні цього об'єму в точку).
 • 2) Добуток густини тіла ρ на прискорення вільного падіння g, γ = ρ•g. Величину γ іноді називають «об'ємною вагою», при цьому термін «об'ємний» використовують в іншому розумінні, як загальноприйнято.

Питома вага рідини відносна[ред. | ред. код]

ПИТОМА ВАГА РІДИНИ ВІДНОСНА — безрозмірна величина, що дорівнює відношенню питомої ваги рідини до питомої ваги дистильованої води, взятої при температурі +4°С.

Як розрахувати питому вагу активів

На цьому етапі розвитку ринкових відносин кожне підприємства піклуватися про добробут свого фінансового стану. На фінансовий стан підприємства в основному впливає його структура активів. Тому для підприємства важливі відомості про раціональне формуванні та ефективному використанні його активів. Дану інформацію підприємство може отримати за рахунок розрахунку питомої ваги всіх активів підприємства.

Інструкція

1

В першу чергу, щоб визначити питому вагу будь-яких активів підприємства, необхідно знайти суму всіх активів даного підприємства. Суму активів підприємства розраховують за формулою:
А = В + C + D + E + F + G, де А - сума всіх активів підприємства; В - вся нерухомість даного підприємства; З - сума вкладів даного підприємства в банку; D - загальна кількість машин і обладнання підприємства; E - кількість цінних паперів, що належать даному підприємству; F - готівку, наявна в активах підприємства; G - всі патенти, товарні знаки, ноу-хау даного підприємства.
Тепер, маючи суму активів, ми можемо визначити питому вагу будь-яких активів підприємства. Активи підприємства бувають монетарні, немонетарні, довгострокові, оборотні кошти, активи банку і т.д. Далі розглянемо деякі приклади знаходження питомої ваги активів підприємства.

2

У першому прикладі варто розглянути питома вага довгострокових активів підприємства. Питома вага довгострокових активів підприємства знаходиться за формулою:

(H + J + I) / (А / 100), де А - сума всіх активів підприємства, H - основні засоби підприємства, J - фінансові вкладення даного підприємства на тривалий термін, I - нематеріальні активи підприємства.

3

У другому прикладі розглядається питома вага оборотних коштів даного підприємства. Питома вага оборотних коштів підприємства розраховується за формулою:
(L + M + N) / (A / 100), де L - сума дебіторської заборгованості підприємства, M - сума всіх фінансових вкладень даного підприємства на короткий термін, N - готівка і запаси підприємства.

4

У третьому прикладі наведено розрахунок питомої ваги активів банку. Питома вага активів банку можна знайти за формулою:
(O + P + E + B + S) / (А / 100), де O - касова готівка підприємства; P - позики, взяті підприємством; E - кількість цінних паперів, що належать даному підприємству; В - вся нерухомість даного підприємства; S - інші об'єкти власності підприємства, що мають цінність.

Зверніть увагу

Як визначити питому вагу? Питома вага це одна з основних характеристик речовини, що показує яку вагу має одиниця обсягу даної речовини. питома вага ще іноді називають щільністю речовини. Питома вага виражається в грамах на кубічний сантиметр або в кілограмах на кубічний метр.

Корисна порада

Поняття щільності широко використовується у фізиці. Наприклад, за допомогою відомої щільності можна легко знайти масу речовини. Для цього слід лише скористатися формулою m = Vd. За одну одиницю щільності приймають щільність речовини, у якого маса дорівнює одиниці при одиниці об'єму. Питома вага розраховується за формулою y = P / V. Ставлення питомої ваги і щільн

Як розрахувати питому вагу - формула - Різне 2017

Розрахунок питомої ваги активно використовується в різних сферах. Цей показник застосовується в економіці, статистиці, при проведенні аналізу фінансової діяльності, соціології та інших областях. Як визначити питому вагу тієї чи іншої речовини, ми розповімо в цій статті. Іноді це обчислення використовується в написанні аналітичних розділів дипломних та курсових робіт.

Питома вага - це метод статистичного аналізу, один з видів відносних величин. Рідше показник називають часткою явища, тобто відсотком елемента в сумарному обсязі сукупності. Його обчислення зазвичай проводиться безпосередньо в процентах з використанням тієї чи іншої формули - в залежності від того, питома вага чого визначається.

Як розрахувати питому вагу будь-яких речовин або елементів

Кожна річ або засіб має певний набір характеристик. Основна властивість будь-якої речовини - це питома вага, тобто співвідношення маси конкретного предмета і обсягу, який він займає. Даний показник ми отримуємо виходячи з механічного визначення речовини (матерії). Через нього ми переходимо до області якісних визначень. Матеріал вже не сприймається як аморфна речовина, яка прагне до свого центру тяжіння.

Наприклад, всі тіла Сонячної системи відрізняються показником питомої ваги, так як відрізняються своєю вагою і об’ємом. Якщо розібрати нашу планету і її оболонки (атмосферу, літосферу і гідросферу), то виявиться, що вони відрізняються своїми характеристиками, включаючи питома вага. Так само і хімічні елементи мають свою вагу, проте в їхньому випадку - атомний.

Питома вага в економіці - формула

Багато хто помилково приймає питома вага щільності, але це два принципово різних поняття. Перший, не відноситься до числа фізико-хімічних характеристик і відрізняється від показника щільності, наприклад, як вага від маси. Формула розрахунку питомої ваги виглядає так: = mg / V. Якщо ж щільність - це відношення маси предмета до його об’єму, то шуканий показник можна розрахувати за допомогою формули = g.

Обчислюється питома вага двома способами:

 • використовуючи обсяг і масу;
 • експериментальним шляхом, порівнюючи значення тиску. Тут необхідно використовувати рівняння гідростатики: P = Po + h. Однак цей спосіб обчислення питомої ваги допустимо, якщо відомі всі вимірювані величини. Грунтуючись на даних, отриманих при використанні експериментального методу, робимо висновок, що кожна речовина, яке знаходиться в судинах, буде мати різну висоту і швидкість витікання.

Щоб розрахувати показник питомої ваги, скористайтеся ще однією формулою, яку ми вивчили ще шкільних уроках фізики. Сила Архімеда, як ми пам’ятаємо, це виштовхує енергія. Наприклад, є вантаж з певною масою (вантаж позначимо літерою «м»), і він тримається на воді. В даний момент на вантаж впливають дві сили - гравітація і Архімеда. У соответствііформуле, сила Архімеда виглядає так: Fapx = gV. Оскільки g дорівнює питомій вазі рідини, отримуємо інше рівняння: Fapx = yV. Звідси випливає: y = Fapx / V.

Простіше кажучи, питома вага дорівнює вазі поділеному на обсяг. Причому формула може бути представлена ​​в різних інтерпретаціях. Однак зміст і методика підрахунку буде однаковою. Так, питома вага дорівнює: частина цілого ділимо на ціле і множимо на 100%. Є два важливих правила, про які варто пам’ятати, що при здійсненні розрахунків:

 • Сума всіх часток завжди має дорівнювати 100%. В іншому випадку, слід провести додаткове заокруглення, а розрахунки провести з використанням сотих часток.
 • Немає принципової різниці в тому, що саме ви підраховуєте: чисельність населення, дохід організації, виробленої продукції, баланс, заборгованість, активний капітал, виручку - методика обчислень буде однаковою: розподіл частини на загальне і множення на 100% = питома вага.

Приклади економічних розрахунків питомої ваги

Наведемо наочний приклад. Директор деревообробного заводу хоче обчислити питома вага реалізації конкретного типу товару - дошки. Йому повинні бути відомі значення величини продажу даного товару і сумарний обсяг. Наприклад, товар - це дошка, брус, горбиль. Виручка від кожного виду продукції

Що таке питома вага сечі? Норма для здорової людини.

Питома вага або щільність сечі говорить про кількість речовин, які в ній були розчинені. Основними і найбільш поширеними компонентами сечі є солі і сечовина.

При деяких захворюваннях в сечі може бути виявлена ​​ глюкоза або білки .

Щільність сечі визначає роботу нирок, тобто їх здатність виділяти концентровану, а не розведену сечу .

Норма питомої ваги сечі

НОРМА УДЕЛЬНОГО ВЕСА МОЧИНОРМА УДЕЛЬНОГО ВЕСА МОЧИ При виявленні нормальних показників питомої щільності сечі їх порівнюють зі звичайною водою. Ці дані відображають природну здатність нирок до виділення і концентрування сечі і її розведення. Таку здатність цього органу використовують для спеціальних тестів при проведенні оглядів великого числа людей.

Нормальні природні показники середньої питомої ваги сечі варіюються в межах 1,018-1,024

. Це може говорити про хорошу концентраційної здатності органів, а також виключає обов'язкове проведення додаткового дослідження цього органу за допомогою інших спеціальних методик.

Якщо показники перевищують норму або навпаки — нижче її, це свідчить про патологіях в організмі .

При проведенні загального аналізу сечі її питома вага є одним з найбільш важливих показників, який може продемонструвати роботу нирок.

Питома вага сечі у жінок і чоловіків

Питома вага сечі у жінок і чоловіків може коливатися від 1,010 до 1,028 . Це максимальний і мінімальний пороги, при яких організм людини функціонує нормально.

Якщо показник нижче або вище норми можна говорити про порушення в роботі організму.

Показник у немовлят

У немовлят і дітей до року питома вага сечі варіюється від 1,016 до 1,018 . Це найбільш низька питома вага сечі, але з віком він змінюється .

У дітей

У дітей після 10 років питома вага сечі коливається в межах від 1,011 до 1,025 . Але протягом доби він змінюється від 1,002 до 1,030 , в залежності від кількості споживаної води.

Питома вага сечі знижений

Сеча виробляється в результаті дії концентраційного дії нирок спільно з антидиуретическим гормоном (АДГ). Саме гормон змушує організм всмоктувати великий обсяг води. При цьому утвориться деяка кількість досить концентрованої сечі. Якщо гормон АДГ відсутня , вода не всмоктується і виводиться з організму у вигляді розведеної сечі.

Причин у зниження питомої ваги сечі кілька:

 • занадто велика кількість вживаної рідини;
 • нейрогенний діабет;
 • нефрогенний діабет.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МОЧИ ПОНИЖЕНУДЕЛЬНЫЙ ВЕС МОЧИ ПОНИЖЕН При споживанні води більше необхідно норми концентрація солей в плазмі крові знижується. Це захворювання називається полидипсия. Захищається від цього явища організм за допомогою виділення великого обсягу розведеної сечі. Такому захворювання найчастіше схильні жінки, що страждають хворобами, пов'язаними зі слабкою психікою.

При нейрогенном нецукровому діабеті спостерігається недостатнє вироблення нормальної кількості антидіуретичного гормона. Хвороба розвивається у зв'язку з тим, що нирки не можуть утримувати в організмі воду за допомогою підвищення концентрації сечі.

При цьому, якщо хворий знизить кількість випивається води, то діурез не зменшиться, але буде розвиватися серйозне і важке зневоднення. Щільність сечі буде знижена до 1,005 і менше .

Нецукровий діабет розвивається через декілька причин:

 • идиопатического нейрогенного нецукрового діабету;
 • ушкодження голови, викликаної різними травмами;
 • прийомі етилового спирту і виникненні короткочасної полиурии.

у разі, якщо проблема розвивається внаслідок идиопатического нецукрового діабету, порушення в організмі можна виявити за допомогою супутніх неврологічних і ендокринологічних симптомів: цефалгії, гіпопітуїтаризмі.

Якщо причиною прояви діабету стали пошкодження головного мозку, то необхідно лікування пошкодженої частини.

Якщо проблему викликав прийом етилового спирту і сталося в результаті придушення вироблення АДГ, то в цьому випадку протягом години після прийому алкоголю у людини проявляється діурез. Обсяг сечі буде залежати від обсягу випитого спирту. Але навіть при подальшому прийомі алкоголю не відбувається стійкого сечовиділення.

ЕСЛИ ПЛОТНОСТЬ ВЫШЕ 1,030ЕСЛИ ПЛОТНОСТЬ ВЫШЕ 1,030 Нефрогенний нецукровий діабет також може стати причиною зниження питомої ваги. Дане захворювання характеризується зниженою концентраційної здатністю навіть в умовах нормального показника АДГ в крові. Причин у цього явища може бути кілька.

Це люди, які страждають від паренхіматозних хвороб нирок (пієлонефритів, нефропатій, тубулоінтерстиціальних нефриту, гломерулонефритів) і хронічної ниркової недостатності.

Ще однією причиною можуть стати різного роду метаболічні розлади. Наприклад, синдром Конна. В цьому випадку щільність вироблюваної сечі варіюється від 1,003 до 1,012 .

Якщо ж причиною став гипопаратиреоз, то вага сечі в цьому випадку знижується до 1,002 . Характерним явищем буде виділення сечі мутного білого кольору через великий вміст в ній солей кальцію.

Рідко нефрогенний нецукровий діабет виявляється вродженим. Щільність сечі в цьому випадку знижується до 1,005 , навіть при необхідному споживанні рідини.

Показник підвищено

При зростанні ваги сечі, її питома щільність буде залежати безпосередньо від містяться в ній частинок. Саме молекули білків і глюкози підвищують питому масу сечі.

Якщо відносна щільність сечі перевищує 1,030 , можна припустити, що у хворого розвивається цукровий діабет.

Якщо щільність сечі 1,010

Якщо щільність сечі у людини знаходиться приблизно в межах від 1,010 , то це зазвичай є показником метаболічного розладу, викликаного хворобою Конна. При цьому організм хворого також страждає від розвиваються супутніх хвороб, таких як поліурія, артеріальна гіпертонія, м'язова слабкість, гіпокаліємія.

Якщо показники нижче цієї межі, то можна говорити про що розвивається гіпостенуріі або існуючої ізостенурія.

Питома вага 1,015

Якщо питома вага сечі у дорослої людини перевищує показник в 1,015 це свідчить про гиперстенурия .

Але, в деяких випадках даний показник може бути нормальним у разі, якщо людина відчувала досить сильні фізичні навантаження протягом тривалого часу.

Саме тому лікарі радять перед здачею аналізів не піддавати організм перенапряжениям.

Якщо значення 1,025

Якщо питома вага сечі знаходиться в районі 1,025 і вище — це свідчить про серйозну гиперстенурия. Але такі ж показники у дітей у віці від 3 до 4 років є нормою.

У дорослих гиперстенурия може виникати в наступних випадках:

 • при гломерулонефриті;
 • при серцево-судинних захворюваннях;
 • при введенні в організм маннитола або рентгеноконтрастних речовин;
 • під час виведення з організму деяких ліків;
 • при токсикозі у вагітних;
 • при протеїнурії.

Якщо щільність вище 1,030 м / м

Підвищена щільність сечі, викликана цукровим діабетом часто має показники від 1,030 м / м і вище .

Визвано таке підвищення збільшенням питомої маси сили за рахунок розчинених у ній мікроелементів: білка, глюкози і інших. При цьому виділяється кількість сечі дещо вищою за норму, але спостерігається поліурія.

Але, такі ж показники питомої ваги сечі можуть спостерігатися внаслідок зневоднення організму протягом 18 годин . У цьому випадку такі свідчення не вважаються патологією.

Проба Зимницкого

Будь-яке вимірювання ваги сечі дозволяється судити про реалізацію концентраційної функції нирок, але тільки орієнтовно. Більш достовірну оцінку стану цього органу і постановку діагнозу можна здійснити за допомогою проби Зимницьким, яка допоможе оцінити коливання питомої ваги сечі протягом дня.

Для здачі аналізу пацієнтові необхідно зібрати протягом доби 8 порцій сечі , тобто кожні дві-три години потрібно спорожняти сечовий міхур. У рідкісних випадках кількість проб досягає 12.

Проба Зимницкого дозволяє отримати велику кількість даних про видільної системі.

Проба при проведенні аналізів для виявлення середнього питомої ваги сечі дозволяє не тільки дізнатися про її концентрації, а й отримати дані про ступінь розведення нирками надходять в організм речовин.

Для проведення аналізу кожна проба повинна бути зібрана в достатній кількості, але іноді лікарям доводиться задовольнятися кількома мілілітрах рідини, зібраними за допомогою катетера. У цьому випадку дані аналізу дещо відрізняються від стандартних.

Питома вага | Щільність деревини

Щільність (питома вага) деревини - дуже нестабільна величина.
Вона може змінюватися в широких межах, навіть для однієї породи дерева.
І навіть для одного шматка деревини - різні його ділянки можуть мати різну щільність.
Тому, всі значення для величини щільності (питомої ваги) деревини - це узагальнені та усереднені цифри, які на практиці, в ряді випадків, можуть відрізнятися від свого приведеного (табличного) значення і це не буде помилкою.


Щільність (питома вага)

Щільність (питома вага) - це відношення маси матеріалу до його об'єму.
Стандартні одиниці виміру щільності - г/см3 або кг/м3

Відрізняють щільність деревинної речовини і щільність самої деревини


Щільність (питома вага) деревинної речовини

Деревинна речовина - це матеріал, з якого складаються стінки клітин деревини.
Деревинна речовина - це тверда деревна маса без пустот.
Щільність деревинної речовини - це щільність матеріалу, що утворює стінки клітин.
Щільність деревинної речовини визначається в лабораторних умовах, оскільки товщина стінки клітки несумірно мала і неможливо провести її виміри звичайними засобами. Питома вага деревинної речовини мало залежить від породи дерева, тому що елементарний кількісний хімічний склад стінок деревних клітин практично завжди однаковий.

У середньому, щільність деревинної речовини приймають рівною 1540 кг/м3 для деревини всіх порід.
 

Щільність (питома вага) деревини

Щільність (питома вага) деревини - звична фізична величина, яка легко визначається звичайними засобами в звичайних умовах. Для цього достатньо зважити шматок деревини, визначити його об'єм та зробити арифметичне обчислювання.
Відношення маси шматка деревини до займаного ним об'єму і буде шуканою величиною щільності деревини.

Питома вага деревини залежить від будови її клітинної структури та ступеня її вологості


Клітинна структура деревини

Клітинна структура деревини - об'єктивний визначальний фактор її щільності (питомої ваги).
Деревина має волокнисту багатоклітинних структуру, в якій стінки клітин виступають в ролі несучого каркаса. Клітинна структура деревини визначається розмірами деревних клітин, їх формою та орієнтацією в просторі. Матеріал для клітинних стінок - деревинна речовина, щільністю 1540 кг/м3. Щільність матеріалу клітинних стінок практично однакова для всіх порід дерева. А ось клітинні структури, розміри і форми деревних клітин, в кожному випадку - різні. Зі зменшенням розмірів клітин і більш щільним розміщенням їх у просторі - клітинна структура деревини ущільнюється і зростає кількість деревинної речовини в одиниці об'єму. Відповідно, збільшується вага одиниці об'єму деревини і зростає його щільність (питома вага). І навпаки, деревина з більш «пухкою» та «рихлою» клітинною структурою завжди буде менш щільна.

Відмінностями в будові клітинної структури пояснюється різниця в щільності деревини для різних порід дерева і різних шарів деревини в межах однієї породи.

Додатково, на будову клітинної структури деревини впливають кліматичні, географічні та інші локальні умови зростання дерева, а також - його вік. У межах однієї породи, питома вага деревини може змінюватися залежно від зазначених причин.

Наприклад, у межах однієї породи:

 • деревина дерева, що виросло в посушливому районі, буде щільніше, ніж деревина дерева, що виросло в болотистій місцевості
 • щільність пізньої деревини в 2-3 рази більше, ніж раньої, тому, чим старше дерево, чим краще розвинена пізня деревина - тим вище буде її сумарна щільність

Вологість деревини

Наповнення вологою внутрішньоклітинного і навколоклітинного простору деревини -
суб'єктивний визначальний фактор її щільності. Зі збільшенням вологості, щільність деревини збільшується. Цілком очевидно, що наповнення порожнин і пустот деревини водою, тягне за собою збільшення сумарної ваги шматка деревини і, як наслідок - збільшення її питомої ваги. Оскільки, вологість деревини - це легко змінюваний показник, то таблиці і довідники приводять значення питомої ваги деревини при фіксованому значенні показника вологості. При цьому, величина цього значення показника вологості обов'язково вказується в поясненні до таблиці.


Таблиця питомої ваги деревини

Загальноприйнята систематизація питомої ваги деревини знаходиться в залежності від породи дерева. За показник, кожен раз, приймається усереднене значення величини питомої ваги, отримане, як правило, методом узагальнення результатів багаторазових практичних вимірювань.

 

Порода дерева Щільність
деревини,
(кг/м3)
Межі
щільності
деревини,
(кг/м3)
Ебенове
(Чорне)
1260 1260
Бакаутове
(Залізне)
1250 1170-1390
Дуб 810 690-1030
Червоне дерево 800 560-1060
Ясень 750 520-950
Горобина (дерево) 730 690-890
Яблуня 720 660-840
Бук 680 620-820
Акація 670 580-850
В'яз 660 560-820
Модрина 660 470-560
Клен 650 530-810
Береза 650 510-770
Груша 650 610-730
Каштан 650 600-720
Кедр 570 560-580
Сосна 520 310-760
Липа 510 440-800
Вільха 500 470-580
Осика 470 460-550
Іва 460 490-590
Ялина 450 370-750
Верба 450 420-500
Горіх лісовий 430 420-450
Ялиця 410 350-600
Бамбук 400 395-405
Тополя 400 390-590

 

 

Прим.

 • У таблиці вказана середня щільність деревини при вологості 12%.
 • Показники таблиці взяті з книги
  «Довідник по масам авіаційних матеріалів»
  Вид. «Машинобудування» Москва 1975р

 

Аналізуючи значення вищеприведеної таблиці, можна отримати середнє значення для щільності деревини.

 

Середня питома вага | Щільність деревини

(Виключно для дров середньої смуги Росії та прилеглих регіонів)

 • Середня величина значення щільності деревини
  620-670 кг/м3
 • Межа щільності деревини
  390-1030 кг/м3

 

 

 

Питома вага сечі (відносна щільність сечі) - Аналіз сечі

Питома вага (Specific gravity, SG)

Показник питомої ваги (відносної щільності) є обов'язковим пунктом в загальному аналізі сечі і відноситься до фізичних властивостей сечі. Це простий тест, який визначається за допомогою урометра і характеризує фільтруючу функцію нирок.

Розшифрувати "Загальний аналіз крові"
Розшифрувати "Біохімічний аналіз крові"

Питома вага сечі залежить від кількості розчинених у ній речовин (сечовини, сечової кислоти, солей), а також від кількості виділеної сечі.

Відносна щільність сечі здорової людини протягом доби може коливатися в досить широкому діапазоні, що залежить від характеру їжі, об'єму випитої та виділеної рідини. У нормі питома вага сечі становить 1012-1025 у дорослих, а у дітей змінюється в залежності від віку. Відносна щільність сечі у новонароджених становить близько 1018, з 5-6-го дня вона починає знижуватися до 1002-1004 і залишається такою до 2 років. Потім вона поступово підвищується і досягає показників дорослої людини лише близько 10-12 років.

Питома вага сечі нижче норми

Низька питома вага сечі (гіпостенурія) може спостерігатися після рясного пиття, при зменшенні набряків, прийомі сечогінних препаратів, гломерулонефриті, при гострому і хронічному нефриті, нецукровому діабеті.

Питома вага сечі вище норми

Підвищення питомої ваги (гіперстенурія) може відзначатися при нестачі в організмі рідини, цукровому діабеті, певних стадіях ниркової недостатності. Присутність в сечі глюкози і білка також викликає збільшення питомої ваги. Наявність 10 г/л глюкози збільшує її відносну щільність на 0,004, а 0,4 г/л білка – приблизно на 0,001.

Одиничне вимірювання питомої ваги сечі дозволяє лише орієнтовно судити про концентраційну функцію нирок. Для більш достовірної оцінки і уточнення діагнозу застосовується проба Зимницького (оцінюються добові коливання щільності сечі).

Автоматична розшифровка аналізу сечі

Вага - Википедия, Вольна энциклопедия

Waga kuchenna z odważnikami Waga Laboratoryjna Starego Typeu

Waga - przyrząd do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych. W простей вальд шалкей відз зіл шест чи cст цао о ме рзоне масе, наркотик - сіджар одуваніч луб инна wyskalowana siła.

Zuagi na konstrukcję rozróżnia się m.in. wagi dźwigniowe, sprężynowe, elektryczne, elektroniczne.

Конструктивные и прикладные помыслы мастей шутки zależna od przeznaczenia wagi. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć:

 • wagę kuchenną - umożliwia pomiar masy danego produktu z uwzględnieniem masy opakowania - tary
 • wagę sklepową - w wersji elektronicznej umożliwia ona równoczesne określenie kosztu ważonego towaru, często jest sprzężona z kasą fiskalną, tego rodzaju wagi podlegają kontroli prawnu zjduj 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 чтобы от 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 для к
 • wagę sprężynową - np.wędkarską
 • wagę samochodową - często montowaną w jezni, do ważenia pojazdów, określania nacisku na oś
 • wagę Laboratoryjną
 • wagi przemysłowe - często automatyczne wagi elektroniczne stosowane przy dozowaniu and pomiarze produktów masowych
 • wagę osobową - stosowaną do kontroli ciężaru ciała osób (np. W celach medycznych, sportowych).

W laboratoriach używa się różnej konstrukcji wag precyzyjnych. Вспомогательные, надзорные и лабораторные исследования в области электроники и социальной защиты населения, в том числе и механические, пневматические и физические науки.

Лаборатория подзаводов и средств массовой информации:

 • techniczna - dokładność до 100 мг, nośność до 10 кг.
 • analityczna - dokładność до 10 мг, nośność до 1 кг
 • półmikroanalityczna - dokładność до 1 мг, nośność до 1 кг
 • mikroanalityczna - dokładność до 100 мкг, nośność до 100 гр.
 • ultramikroanalityczna - dokładność do 10 мкг смазочных веществ - nośność rzędu do 10 гр.
Młoda przekupka ważąca owoce na wadze szalkowej.

Jednymi z pierwszych wag, znanych już w starożytności, были wagi szalkowe. В 1945 г. roku szwajcarski wynalazca dr Erhard Mettler skonstruował pierwszą wagę jednoszalkową.

Waga w starożytnej Grecji miała wiele znaczeń. В связи с этим у него есть все, что нужно, чтобы сделать это, а потом и его победить. Это приводит к тому, что мы выигрываем вместе со своими друзьями и друзьями.

900 900 60053 66 900 060 металлическая фреза
Aparatura Laboratoryjna
Podstawowy sprzęt
szklany
Sprzęt porcelanowy
60053 665060 9006
spręę i aparatura
pomiarowa

Inne

,

Питома crnjika - Википедия

Питома crnjika (crnjika, crni kim, crni koriandar, uzgojena crnjika, švalerovo oko, primorski kumin; шир .: Nigella sativa ) я могу сказать, что я не могу найти его в своем роде в этом регионе Pitoma crnjika je jednogodišnja zeljasta biljka. Нарасте до 40 см. Ima nazubljene, perjaste listove и svijetlo-plave cvjetove.

Može se naći u južnoj Europi, Западной Aziji, Индийской и Южной Африке.Srodna biljka poljski crni kim (lat .: Nigella arvensis ) mogao se, kao korov, naći on poljima srednje and sjeverne Europe. Danas je, uz druge, on listi iskorijenjenih biljki.

U Origenta koristi se više od 2000 Год выпуска карикатур и лекарств. Укусом подёча на сезам и ким. Njegimim sjemenkama se, naročito u azijskim zemljama, posipaju peciva. Тамо и познат под именем "семя черного лука". У тебя есть желание и любовь к съемкам.Koristi se u liječenju različitih bolesti, kao to su suavavne tegobe and nadimanje, oslabljene funkcije jetre, migrena, ячувствительность организации, противостоять исцелению и упала. Poboljšava пробаву и аппетит, послушание znojenje и snižava tjelesnu temperaturu. Односторонний паразит (глисте), добар я люблю против бактерий, гливичных и вирусных оболочек и крвареня (эпистакса и гемофилии), т. Е. Канцерогенных оболочек. Сманюэ ниво шеше у крви, диуретик, поспешное луче млекопитающих, додзё, гормоны регулирующего раста, снижающие уровень холестерина у крви, лицевая оболочка носовых волос, сухие грибы, бронзы.Користи се и као афродизижак. Забране и узмым улье особа с трансплатираним органима (джетра, бубрег, срс), джер повешава имунитет, которое можно довести до одушевленных органов.

Sjeme sadrži polusušivo masno ulje (31-44%), гликозид мелантин, esencijalno ulje (0,8-1,5%). У нас есть растворимый аскорбиновый киселин. Этурично улица и текуток с остальным зачинным мирисом. Kemijski sastav nije dovoljno proučen, postoje naznake prisutnosti spoja terpenskog sastava - melantol.

Sjeme ima širok spektar djelovanja. Ева некая индикация кожи сумеет установить крозу у неколико задних детей. Некоторая информация о том, что доказано саму у лабораторных увлечений, и не по клиническим случаям.

 • Antimikrobsko - sprječava razvoj mikroorganizama kao što su gljivice, вирусы и бактерии.
 • Противовирусно - универсальный вирус и успоравия.
 • Антибактерийско - sprječava развивая бактерия и активно их элиминация. [1]
 • Antidijabeticko - pomaže kod regulacije glukoze u krvi. [2]
 • Antiinflamatorno - Помаж код упала.
 • Analgetičko - smanjuje osjetljivost na bol.
 • Антиоксидантно - успорава и зауставляю активность слободных радикала.
 • Противогрибковое средство - зауставля и успевает размножаться на гливицах. [3]
 • Антиипертензивно - помните код високог крвног тлака.
 • Antispazmotičko - sprječava and umanjuje posljedice mišićnih grčeva.
 • Бронходилататорно - подржава сирена бронхия.
 • Дигестивно - стимулирующая пробаву и производственную жучи.
 • Антитуморно - успорава и заставля развой канцерогенных станиц.
 • Djuretično - pospješuje mokrenje
 • Emenagog - regulira menstrualni ciklus и обильность менструации.
 • Галактогог - Повешава Количиу Млиека Код Дойля.
 • Гепатопротективно - помоги активности jetre.
 • Иммуномодулятор - регулирующая активность имунолошког сустава.
 • Карминовно - регулирующая платформа и рад крижева.
 • Laksativno - pomaže kod tvrde stolice and zatvora.
 • Renoprotektivno - podržava pravilne funkcije bubrega.
 • Вермицидно - элиминация и удаление кишечного паразита.

Чистое лицо с народной медициной и свежей медициной корицы у лиц, страдающих аллергией, нейродермит, псориаз, заболевания, проблемы, связанные с изучением различных проблем, возникающих в результате проблем, связанных с этим.У индийской народной медицины есть все основания для того, чтобы убивать трудовых отношений. Добре квалифицировать и хладно-прешано египацко улье крног кима (Аль-Барака-квалитет). У вас есть европейский опыт в Австрии (Донья Аустрия) и ваши лучшие качества. Zasijane površine su ograničene.

Kliničko djelovanje još nije dokazano.

Многие народы блиског и среднег истока сматраю крни ким светом или чудотворным билком. О чем ты думаешь, когда ты идешь в больницу.Постановка в честь да и пророк Мухаммед Казао да че крджика лиж за св болести осм смрти. [4] Код на данный момент не имеет значения для Интернета, в котором вы не знаете, какие из них изобилуют. Съемка крём се користи као додатак сараевскому сомуну (лепиньи) и познание его по имени чуркот . На средним и близком истоке крни ким се сматра за врло снадежно антиканцерогенное средство.

 • Питер Шлейхер, Мохамед Салех, доктор Шлейхер Питер, Черный тмин: волшебная египетская трава от аллергии, астмы, кожных заболеваний и иммунных нарушений - 1 апреля 2000 года
 • Ali BH, Blunden G, Фармакологические и токсикологические свойства Nigella sativa, godina 17, broj 4, stranice 299–305, апрель 2003 г.
,

Pitoma jabuka - Wikipedija

Jabuke Starinske Sorte Канада Или Канадская Ренета

Pitoma jabuka (лат. Malus domestica ), билина вриста рода (ябука) Malus i porodice ružovki (Rosaceae).

Vrsta Malus domestica (domaća jabuka) dobivena je križanjem vrsta M. sylvestris (divlja jabuka), M. fusca (син. Malus rivularis, Malus roemer), M. orientalis, M. sieversii i M. baccata. [1]

Век у старшей невесты, которую вы знаете о великой вере в Ябуке и Нежине, есть у вас на свободе.Stablo Malus domestica припа породных розоцветных. Одна и две стороны, а Карло Великий и наредо садную яку у нема земского око 800. Годин, ок 1600. Год, когда он познал готово 200 сортов ябука. Из времен Старого Рима, в котором вы можете найти , а также в нескольких шагах от , чтобы увидеть больше фотографий. Tada je bilo uobičajeno obrok započeti jajetom, završiti jabukom. Bila je vrlo cijenjena, zbog svoje arome, slatkoće, ali and ljepote. Jabuka sadrži я делаю на 90% больше, чем когда бы то ни было различий твари те пролази крэзелудак в течение 15-20 минут.Zato ju treba jesti prije obroka или nekoliko sati poslije. Скорее всего, с другой стороны, он не боишься и не только сати.

Prema vremenu sazrijevanja razlikujemo rane Iili Ljetne, Srednje Rane Iili Jesenske, Te Kasne Iili Zimske Jabuke.

По заказу на округле, в Шильяте, Плознате, Ребрасте, Без Ребары, с дубоком или плиткой Чашиком.

Dijele se and po boji and svojstvu pokožice ploda na crvene, žute, šarene, obojene kao mramor, odnosno, glatke, sjajne, hrapave, i masne jabuke.

Važniji sastojci у plodu: pektini (. Vrsta vlakna, najviše U voćnoj кори, с važnim mnogostrukim djelovanjem, naročito жер Vēžu я odstranjuju из- crijeva razne otrove те smanjuju štetni kolesterol, upijaju štetna zračenja, fagocitiraju, TJ zarobljuju patogene bakterije), karotenoidi (одна из них содержит информацию о антиоксидансе, али нису провитамин А, т. е. не претвараю с вами витамин А), яблочная и др. органическая киселина, мёд кожима и элагична, хлорогенез и кофеин; саджи и бройне минеральные твари, meju kojima kalij, brom. [2] Jabuke imaju cijeli niz svojstava, koje ni jedna druga voćka nema, njen blagotvorni učinak je više puta znanstveno dokazan. [3] Jabuka je korisna za dobar san, против хронического умора, високог тлака, vrtoglavice, претилости, главоболье, мигрень, пролева, поворчанья, болести грла, опеклина, другие виды семьи, иопсии, иные слова, иопти, иопти, иопти, иаши, иопти, иаши, иопти, иопти, иопти, иаши, иопти, иопти, иопти, иаши, иопти, иопти, иопс [4]

Hrvatsko tržište jabuka [уреди В.Е. | уреди]

Prema stručnim procjenama proizvodnja jabuka u Hrvatskoj godišnje innosi oko 40 000 тонн.U domaćoj производственные предприятия Сорта и Айдаред, затим слиеде Йонагольд, клонови и Златни гастрономы. Gledajući prema sortama najviše se prodaje Idared, zatim slijede Zlatni delišes i Jonagold, te potom Granny Smith, Gloster te ostale jesenske sorte. Лето сорта ябука (Гала и Элстар) продаю с твоим именем. Potrošnja jabuke u Hrvatskoy innosi oko 15 килограмм по становлению человека 80% опа на трёхшную кухню. Продаю jabuka je oko 52 тисуса тона год односно око 370 мильюна кун годишнье.Jabuka se najviše troši u Есенским и пролетным миксима. [5]

Idared [Уреди В.Е. | уреди]

Jabuka sorte idared na grani

Idared je američka sorta nastala 1935. Годин Крижанем Сорти Джонатан и Ваг (е) Нер, а производная я уведена 1942. Годин. Viosokoproduktivna JE plantažna Сорта я neosporno Данас najpopularnija jabuka ˙U Hrvatskoj! Zbog krupnog и lijepog ploda, доброг окуса и необъяснительно дугог складства плодов, врело цзенжен и ньо ни чудо это у нас заусима тако високо мьесто. [6]

Бабуля Смит [Уреди В.Е. | уреди]

Можно найти одну из самых известных компаний, Бабушка Смит Джедан и найдет изводных произведений Австралии. Открытое и австралийское 60-летие 19. Столица для случайных съемок на счету отпада. Предоставляет информацию о гибридах Европейской дивизии и домашних животных. Госпожа Мария Энн Смит, моя семья, откровенна и да явака Вишенаменска, одна из которых, как и так, и та, и другая.Новая жизнь названа Бабушкой Смитом и ее популярностью. До 60-го года. 20. Бабушка Смит в постах практик синонимов за джабуку. Я хочу помнить о том, что я путешествую, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Код нас знает, что такое сорта за нетипичную ябучарскую подручу, население Далмации, Истре и Баранье. [7]

Fuji Kiku [Уреди В.Е. | уреди]

Fuji je zasigurno jedna od akktivnijih Modernih Sorata Jabuke.Няна и главная особа lijepi ružičasti mašak koji prekriva toutozelenu pozadinu. Као то и я зачетивати Фудзи долази из Японии 40 лет, 20 лет. Високопродуктивна и плантажа сорта койе у европи присутна тек десетак година. Fuji je dobiven križanjem dobro poznate sorte Crveni Delišes and mnogo manje poznate Ралли Джанет Койе и его более разнообразный список привлекательных деловых контактов. [8]

Jonagold [Уреди В.Е. | уреди]

Jonagold je američka sorta nastala 40-й год прощения столицы, и его имя, доброе имя и красота Златног Делишеса и Джонатана.У производства 1968 года. Богиня тада и поста в популярной, посебно у Европы. Jonagold je najbolje odviju sorata u jednoj [9]

Crveni Delišes [уреди В.Е. | уреди]

Crveni Delišes jedna je od najpoznatijih američkih sorti jabuka. Ova skupina postiže zavidnu kakvoću ploda u agroekološkim uvjetima Slavonije и spada u vodeće svjetske sorte u Structuri производственное производство. Crveni Delišes и Zlatni Delišes у самой основы Различайте су сорта, я делаю слики и я делаю его более счастливым (obje su nastale u SAD-u krajem 19.ул., имаю занимливу повийест, припадаю слатким сортам). Crveni Delišes интенсивно с узгая у модернизма насадима и има много потомака, од коджэ и фудзи потенциально выгодно. [10]

Гала Шнига [уреди В.Е. | уреди]

Ova izuzetno atraktivna jabuka dolazi sa Novog Zelanda, dobivena je križanjem sorata Zlatni Delišes and Kidd's Orange Red - vrlo obećavajući početak! Гала-концерт современного и традиционного родительства. Naime, Kidd's Orande Red potomak je Orange Cox's Pippina, старомодный английский фаворита и не требующий доверия, а также апельсиновый сок Кокса, предлагаемый в разных видах вина, можно найти в различных софтовых конфетах из разных видов шоколада. [11]

Jabuka сорте златни делишес клон B

Златни Делишес [уреди В.Е. | уреди]

Эврика! Pronašao сам я! В суждении о любви Паула Старка из Раскадника Браче Старк, кадае загриза ову джабуку у вонняку Андерсона Муллинса 1914. Годин. Я знаю, что правопреемник на Западе Западного Виргинского Тога Посебног Дана. « С овом ябуком у руки не могите биты сигурни пижете ли шампаньяц или джедете ябуку! “, одушевлено и изьявио Старк.Одна та па све до данас, ове дже джабука стек завидную популярность мечты о том, чтобы увидеть у тебя главный, верхний узбекский подвиги. [12]

 • Pyrus malus L.
 • Pyrus malus var. Митис Wallr.
,

Waga prądowa - Wikipedia, wolna encyklopedia

Szkic realizacji wagi prądowej

Waga prądowa - klasyczny wzorzec prądu odtwarzający jego jednostkę, amper , w sposób defineicyjny [1] . Wynalazcą tego elektromechanicznego urządzenia был лорд Кельвин. Вы можете узнать, что вы знаете, что вам нужно, чтобы узнать больше о том, что вам нужно, чтобы узнать больше о том, что вам нужно.

Jedno z ramion wagi obcesążone jest odważnikiem na który działa silł zależna od masy odważnika and przyspieszenia ziemskiego: F 1 знак равно м грамм {\ displaystyle F_ {1} = мг} [1] .

{\displaystyle F_{1}=mg}

Drugie z ramion obesążone jest cewką umieszczoną wewnątrz innej, nieruchomej cewki. Obie cewki połączone są szeregowo and zasilane ze źródła prądowego [1] .

Przepływ prądu przez tak umieszczone cewki wywołuje powstanie siły электродинамические данные для исследования на главную страницу: F 2 знак равно с я 2 ,{2}.} Współczynnik c zależy od geometryrii cewek [1] .

Wanie równowagi obie siły są równe [1] :

F 1 знак равно F 2 , {\ displaystyle F_ {1} = F_ {2},}
м грамм знак равно с я 2 ,{2}.}

Zatem po przekształceniu mamy [1] :

я знак равно м грамм с , {\ displaystyle I = {\ sqrt {\ frac {mg} {c}}}.}

Błąd wyznaczonej wartości prądu wynika z [2] :

 • niedokładności wyznaczenia współczynnika с {\ displaystyle c} określanego na podstawie parametertrów geometrycznych cewek,
 • przyjętej wartości грамм , {\ displaystyle g,} różnej od rzeczywistej w danym punkcie pomiaru,
 • wpływów magnetycznych z otoczenia.
 1. a b c d e f Августин Чвалеба, Мачей Понински, Анджей Седлецкий: Metrologia elektryczna . Варшава: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, с. 74. ISBN 83-204-2826-2. ( pol. )
 2. ↑ Августин Чвалеба, Мацей Пониньски, Анджей Седлецкий: Metrologia elektryczna . Варшава: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, с. 74-75. ISBN 83-204-2826-2.( pol. )
,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *